Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Φοιτητικό Συντονιστικό εκλεγμένων & ανακλητών αντιπροσώπων!

πηγή: Ξεκίνημα

Προτάσεις για τη λειτουργία του Φοιτητικού Συντονιστικού. Προκήρυξη της φοιτητικής κίνησης «Παιδεία Μάχης»

Ο τρόπος λειτουργίας του Φοιτητικού Συντονιστικού πρέπει να αλλάξει. Αυτό το αναγνωρίζει το ίδιο το Συντονιστικό Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας καθώς καλεί «…τους Φοιτητικούς Συλλόγους και τις Συντονιστικές Επιτροπές Κατάληψης να συζητήσουν για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση του Οργάνου.»
(Ανακοίνωση 1η Σεπτέμβρη).

Το Φοιτητικό Κίνημα χρειάζεται ένα Συντονιστικό που να το ελέγχει η βάση των φοιτητών, να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό και πραγματικά δημοκρατικό. Μόνον έτσι θα μπορέσει το Συντονιστικό να αποτελέσει αποτελεσματικό όργανο αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση. ΄

Στην κατεύθυνση ενός λειτουργικού και πραγματικά δημοκρατικού Συντονιστικού προτείνουμε:

 

Διαδικασία συζήτησης

 1. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Συντονιστικού ορίζεται προεδρείο αποτελούμενο από 3 φοιτητές/τριες - μέλη  Συντονιστικών Επιτροπών Κατάληψης διαφορετικών σχολών. Τα άτομα αυτά αλλά και οι σχολές από τις οποίες προέρχονται αλλάζουν σε κάθε συνεδρίαση του Συντονιστικού. Αν υπάρχει διαφωνία στη σύσταση του προεδρείου λύνεται με ψηφοφορία.

 1. Το προεδρείο ανοίγει κατάλογο ομιλητών και κάθε ομιλητής έχει συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας με στόχο να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Πρώτα μιλάνε φοιτητές/τριες από διαφορετικές σχολές. Κατόπιν υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας από φοιτητές σχολής που έχει ήδη μιλήσει. Οι ομιλητές καταθέτουν τις προτάσεις τους γραπτά στο προεδρείο. Στο τέλος το Συντονιστικό αποφασίζει μέσα από ψηφοφορία ποιες προτάσεις υιοθετούνται και ποιες απορρίπτονται. Τα παραπάνω αποτελούν αποκτημένη εμπειρία από τις Συνελεύσεις της πλατείας Συντάγματος και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Τρόπος λήψης αποφάσεων – ψηφοφορία

 1. Το Συντονιστικό πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις του με ψηφοφορία.
  Οι διαδικασίες λήψης απόφασης στην «επιτροπή κειμένου» με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία του φοιτητικού κινήματος είναι αντιδημοκρατική, γιατί τελικά τις αποφάσεις τις παίρνουν οι ηγετικοί των φοιτητικών παρατάξεων μέσα από «παζάρι».
 1. Για να υιοθετηθεί μία πρόταση πρέπει να έχει την πλειοψηφία των παρευρισκομένων.
  Σε περίπτωση πολλών προτάσεων, από τις οποίες καμία δεν αποκτά πλειοψηφία, στην τελική ψηφοφορία να κατατίθενται οι δύο επικρατέστερες.

Εκλογή αντιπροσώπων

 1. Ποιος πρέπει να ψηφίζει στο Συντονιστικό;
  Το να ψηφίζουν απλά όσοι είναι παρόντες δεν είναι δημοκρατικό. Γιατί τότε ο κομματικός μηχανισμός που θα κινητοποιεί τα περισσότερα μέλη-«κουκιά» θα παίρνει και τις αποφάσεις.
  Ο μόνος δημοκρατικός τρόπος είναι η Γενική Συνέλευση κάθε Φοιτητικού Συλλόγου να εκλέγει αντιπροσώπους και αυτοί να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες του Συντονιστικού.
  Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα οποιουδήποτε να παρευρεθεί και να τοποθετηθεί στις συναντήσεις του Συντονιστικού – με την κατανόηση ότι η προτεραιότητα ανήκει στους εκλεγμένους αντιπροσώπους.

 1. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να λογοδοτούν στις Γενικές τους Συνελεύσεις και αυτές να μπορούν να τους αλλάξουν αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
  Έτσι οι Γενικές Συνελεύσεις θα μπορούν πραγματικά να ελέγξουν το Φοιτητικό Συντονιστικό.
 1. Το «μέτρο» εκλογής των αντιπροσώπων είναι ένα ζήτημα που το κίνημα μπορεί να λύσει εύκολα.
  Ένας τρόπος είναι 5 αντιπρόσωποι από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφασίζει κατάληψη  (ο αριθμός είναι ενδεικτικός). Αυτό ενισχύει τις μικρότερες συνελεύσεις. Σήμερα αυτό θα σήμαινε περίπου 100 αντιπρόσωποι για το Συντονιστικό της Αθήνας και περίπου 400 για το Πανελλαδικό Συντονιστικό.
  Ένας άλλος τρόπος είναι ένας αντιπρόσωπος για κάθε 50 ή 70 ή 100 φοιτητές (ενδεικτικοί αριθμοί) από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφασίζει κατάληψη. Αυτό ενισχύει τις πιο μαζικές συνελεύσεις και κάνει κάπως πιο σύνθετη την εκλογή αντιπροσώπων.
 1. Ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων είναι επίσης κάτι που το κίνημα μπορεί να λύσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο τρόπος μπορεί να διαφέρει από σχολή σε σχολή.
  Ένας πιθανός τρόπος είναι εκλογή μέσα από λίστα υποψηφίων με απλή ανάταση χεριού (καθολική ψηφοφορία για όλους τους υποψήφιους, εκλογή των 5 πρώτων). Όσοι υποψήφιοι ανήκουν σε παρατάξεις ή στηρίζονται απ’ αυτές οφείλουν να το δηλώνουν ανοιχτά.
  Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η βάση των φοιτητών θα επιλέξει σαν αντιπρόσωπους τόσο τα πιο μαχητικά μέλη των παρατάξεων και σχημάτων που συμμετέχουν και στηρίζουν το κίνημα όσο και ανένταχτους αγωνιστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου