Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - ΠΑΙΔΕΙΑ : Μειώσεις πόρων μέχρι και 80%

πηγή: ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών

Ο μειωμένος προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας για το 2012 μεταφράζεται σε λιγότερους εκπαιδευτικούς για τα σχολεία και για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά κυρίως σε δραματική μείωση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων, πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων.

Συνολικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει 1.747.780.000 ευρώ και είναι μειωμένος κατά 143.280.528 ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 (όπως αυτός διαμορφώθηκε το Σεπτέμβρη) και κατά 248.816.733 ευρώ από τα κονδύλια που δόθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2010. Από τα κονδύλια που προϋπολογίζονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα 1.744.915.000 ευρώ αφορούν μισθούς και συντάξεις. Και αυτό το ποσό είναι μειωμένο από τον περσινό προϋπολογισμό κατά 128.974.757 ευρώ, πράγμα που σημαίνει μειωμένες αποδοχές των εκπαιδευτικών αλλά και λιγότερους εκπαιδευτικούς, ενώ ήδη οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δε φτάνουν. Τεράστια μείωση, όμως, εμφανίζεται και στις λειτουργικές δαπάνες για την πρωτοβάθμια (που προϋπολογίζονται στο υπουργείο Παιδείας) που για το 2012 είναι 2.865.000 ευρώ, από 17.170.770 ευρώ στον περσινό προϋπολογισμό (δηλαδή, μείωση 83,3%)!!

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου διατίθενται συνολικά 2.191.659.000 ευρώ, από 2.404.218.332 πέρσι. Από αυτά, για μισθούς και συντάξεις πάνε τα 2.176.465.000 ευρώ (λιγότερα κατά 191.744.158 ευρώ σε σχέση με πέρσι) και για λειτουργικές δαπάνες πάνε τα 15.194.000 ευρώ, από 36.009.174 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί πέρσι για λειτουργικές δαπάνες. Δηλαδή, μιλάμε για μια μείωση των λειτουργικών δαπανών της τάξης του 57,8%!

Στα ΤΕΙ δίνονται από τον προϋπολογισμό 289.989.000 ευρώ, από 353.280.431 ευρώ πέρσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια μείωση περίπου 18%, στα ιδρύματα που ήδη σήμερα αδυνατούν να λειτουργήσουν και να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, λόγω των μειώσεων που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε διδακτικό προσωπικό. Για το 2012, προβλέπονται 126.610.000 ευρώ για μισθούς και συντάξεις στα ΤΕΙ (κονδύλι μειωμένο κατά 11,62% σε σχέση με πέρσι) και για λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται 163.357.000 (κονδύλι μειωμένο κατά 22,21% σε σχέση με πέρσι).

Στα πανεπιστήμια δίνονται 869.056.000 ευρώ, από 890.431.510 πέρσι και η μείωση αυτή επιμερίζεται τόσο σε μισθούς και συντάξεις όσο και σε λειτουργικές δαπάνες. Στους φορείς της έρευνας που η χρηματοδότησή τους έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Παιδείας, δίνονται από τον προϋπολογισμό 94.127.000 ευρώ, από 100.518.587 ευρώ πέρσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου