Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Με τέως και συνταξιούχους

πηγή: Ελευθεροτυπία
Με καθυστέρηση, που έχει ήδη ακυρώσει τους αρχικούς στόχους, η ηγεσία του υπουργείου κατάφερε να σπρώξει στο σημείο εκκίνησης της εφαρμογής του νέου νόμου 14 ΑΕΙ από τα 40 ανά τη χώρα. «Ναι» στο κάλεσμα της κ. Διαμαντοπούλου είπαν συνταξιούχοι καθηγητές, τέως πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις, γνωστοί για τις θέσεις τους υπέρ της εφαρμογής του νόμου και -όπου οι αρνήσεις εξάντλησαν τα απαιτούμενα εκ νόμου αξιώματα- απλώς εν ενεργεία καθηγητές που συμφωνούν με τις κυβερνητικές επιδιώξεις.


Ο όχι και τόσο ενθαρρυντικός απολογισμός των ΑΕΙ, που ενετάχθησαν στη λίστα των αναγκαστικών εκλογικών διαδικασιών, περιλαμβάνει τα εξής Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Μεσολογγίου.

Ανυπακοή
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει ανακοινώσει πως σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα υπόλοιπα Ιδρύματα που έδειξαν «ανυπακοή» (από όλα τα Πανεπιστήμια, μόνο τέσσερα ανταποκρίθηκαν) καθώς οι προθεσμίες έχουν γίνει ασφυκτικές. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν εκλεγεί τα οκτώ εσωτερικά μέλη των 15μελών Συμβουλίων.

Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Είναι το μοναδικό Ιδρυμα που θα κληθεί να εκλέξει τα (εσωτερικά αρχικώς) μέλη του περιβόητου Συμβουλίου με καθηγητές και πρώην πρυτάνεις, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι συνταξιούχοι-ομότιμοι. Για την ακρίβεια, όλοι είναι συνταξιούχοι πλην ενός, ο οποίος είναι καθηγητής και όχι εκπρόσωπος παλαιότερων πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος, όπως ορίζει ο νόμος. Οπερ σημαίνει ότι όλες οι προηγούμενες διοικήσεις είπαν σύσσωμες «όχι» και η αναζήτηση έφτασε πολύ, μα πολύ πίσω. Από την άλλη, δέον να σημειωθεί πως μεταξύ των ομοτίμων συγκαταλέγονται και εκπρόσωποι αριστερών πολιτικών χώρων, συμφωνούντες ωστόσο με την προοπτική των αλλαγών που προβλέπει ο νέος νόμος.

Το φαινόμενο των ομοτίμων-συνταξιούχων συναντάται και στο Αριστοτέλειο, αφού μόνον δύο εκ των πέντε μελών της επιτροπής είναι εκπρόσωποι προηγούμενων διοικήσεων και εν ενεργεία καθηγητές. Στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια τις πενταμελείς επιτροπές στελεχώνουν προηγούμενες διοικήσεις γνωστές για τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΑΕΙ, ενώ σε ορισμένα (Πολυτεχνείο Κρήτης, Αιγαίου, Μακεδονίας), ελλείψει πρόθυμων τέως πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων, οι επιτροπές συγκροτήθηκαν κυρίως με καθηγητές.

Κατόπιν τούτων στον κατάλογο περιλαμβάνονται τέως πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις των Γεωπονικού (Γ. Ζέρβας, Ανδρ. Καραμάνος, που υπήρξε και γ.γ. του υπουργείου επί Γιαννάκου, Λουλούδης κ.ά.), Αριστοτελείου (Αν. Μάνθος, Στ. Πανάς), Πατρών (Χρ. Χατζηθεοδώρου κ.ά.), Κρήτης (Παλλήκαρης, Νικολάου), Πολυτεχνείου Κρήτης (Γρυσπολάκης). Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ΤΕΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου