Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

«Καλλικράτης» και σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ζητάει να καταθέσουν προτάσεις για τη δημιουργία σχολών και τμημάτων
Συγχωνεύσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ προωθεί το υπουργείο Παιδείας, βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε για την Τριτοβάθμια. Με επιστολές της προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας η Άννα Διαμαντοπούλου ζητάει τη δημιουργία σχολών στα ΑΕΙ και την ενοποίηση τμημάτων σε ΤΕΙ
Συγκεκριμένα η υπουργός Παιδείας καλεί τα ΑΕΙ να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσουν στη δημιουργία Σχολών, στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών. Τονίζει δε ότι το υπουργείο θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την ολοκλήρωση του έργου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ΑΕΙ για το σκοπό αυτό.
Επίσης ζητάει από τους πρυτάνεις να συνεκτιμήσουν για τις προτάσεις τους τον αριθμό των εισακτέων, αποφοίτων, ενεργών φοιτητών, αριθμό καθηγητών, υποδομές κ.ο.κ.

Παράλληλα, με επιστολές της προς τα ΤΕΙ που έχουν Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών, να καταθέσουν έως τις 10 Δεκεμβρίου, προτάσεις για τη δημιουργία τριών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, ενός Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυοκαλλιεργειών και δύο Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών Καλλιεργειών.
Η Άννα Διαμαντοπούλου ζητάει από τα ΤΕΙ να λάβουν υπόψιν τους στις προτάσεις που θα καταθέσουν, τις υποδομές, το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, τον αριθμό των σπουδαστών, την τοπική συνάφεια με το αντικείμενο, τις επιστημονικές εργασίες αλλά και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, την εύρεση εργασίας των αποφοίτων και την πολιτική αποκέντρωσης.
Επιπλέον, το υπουργείο ισχυρίζεται ότι θα μεριμνήσει για το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των τμημάτων που οδηγούνται σε διακοπή λειτουργίας, όπως και για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης και την ολοκλήρωση των σπουδών όσων σήμερα φοιτούν σε αυτά.


Σχόλιο: Little Anny's coiffure

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου