Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΠΟΣΔΕΠ- ΟΣΕΠ/ ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ο κύριος Πανάρετος κρατούσε..... σημειώσεις!
Πηγή:ektosoriou
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)

Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE)


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 ( η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας που οργάνωσαν οι φορείς των εργαζομένων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Στη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης δεν κατέστη δυνατό να γίνει συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η οποία έπρεπε να παρίσταται την ίδια ώρα στο Κοινοβούλιο για τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου. Δόθηκε όμως η δέσμευση ότι θα γίνει άμεσα συνάντηση με την ίδια την Υπουργό. Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου. Έγιναν μόνο σύντομες δηλώσεις από τους Προέδρους των τριών φορέων.
Στη συνέχεια αντιπροσωπείες των Προεδρείων ΠΟΣΔΕΠ , ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Παιδείας, καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο και τον Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής συζητήθηκαν τα θέματα/αιτήματα που είχαν τεθεί και εγγράφως από τους τρεις φορείς.


1. Η άμεση απεμπλοκή της διαδικασίας εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και Ε.Π. από την αναλογία 1:5.

Ο Ειδικός Γραμματέας Β. Παπάζογλου επανέλαβε όσα είχε δηλώσει η Υπουργός το Φεβρουάριο στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων: υπάρχει προφορική διαβεβαίωση, αλλά αναμένεται το έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών. Διευκρίνισε ότι οι εξελίξεις προχωρούν κανονικά και δεν υφίσταται θέμα εφαρμογής του 1:5 σε αυτές με τον ακόλουθο περιορισμό: στην περίπτωση εκλογής εξωτερικού υποψήφιου σε διαδικασία εξέλιξης, ο εξωτερικός που θα επιλεγεί θα καταταχθεί στο τέλος της λίστας των υπό αναμονή διορισμού νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ και Ε.Π.

2. Η επιτάχυνση της χρηματοδότησης της Έρευνας και η πορεία αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η νομοθετική παρέμβαση στο ΙΚΥ για αλλαγή του τρόπου επιλογής των υποτρόφων.

Αναλυτικότερα τέθηκαν τα θέματα των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, της έλλειψης συνέχειας και περιοδικότητας στις προκηρύξεις και του προσδιορισμού περιορισμένων ερευνητικών τομέων προς χρηματοδότηση. Ο Υφυπουργός κ. Γ. Πανάρετος είπε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην οργάνωση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών, διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς επίσης και στην πληθώρα των υποβληθεισών προτάσεων. Η απορροφητικότητα των κονδυλίων δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ποιότητας. Η Πολιτεία δικαιούται να καθορίζει ερευνητικούς τομείς με προτεραιότητα στη χρηματοδότηση, χωρίς να αποκλείει όμως ερευνητικά πεδία, όπως π.χ. αυτά των ανθρωπιστικών επιστημών. Η περιοδικότητα των προκηρύξεων είναι σωστό αίτημα και πρέπει να προσδιοριστεί. Τέλος, για τις υποτροφίες του ΙΚΥ είπε ότι προβλέπεται να γίνει ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και ηλεκτρονική αξιολόγησή τους (χωρίς εξετάσεις), αλλά για αυτό χρειάζεται να προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση.


3. Το χρονοδιάγραμμα για το διορισμό των ήδη εκλεγέντων μελών ΔΕΠ και Ε.Π.


Για το θέμα αυτό ο κ. Ειδικός μας ενημέρωσε ότι αναμένονται περί τις 45.000 συνταξιοδοτήσεις εντός του έτους στο Δημόσιο. Με βάση το 1:5 τούτο σημαίνει περί τις 10.500 νέες θέσεις. Η προτεραιότητα με την οποία θα καλυφθούν είναι κατά σειρά : Υγεία - Ασφάλεια – Άμυνα - Εκπαίδευση κ.λ.π. Δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα πόσες θέσεις θα έχει το Υπουργείο Παιδείας στη διάθεσή του από τους 10.500 διορισμούς που θα γίνουν συνολικά στο δημόσιο τομέα. Πάντως τόνισε πως από τις θέσεις που θα πάρει το Υπουργείο θα δοθεί προτεραιότητα στον διορισμό δασκάλων και καθηγητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία.

4. Η ανάγκη μη εφαρμογής της αναλογίας 1:5 στους διορισμούς των μελών ΔΕΠ και Ε.Π. Προφανώς δεν υπήρξε κάποια τοποθέτηση από την πολιτική ηγεσία επ’ αυτού πέραν των ανωτέρω. Ο κ. Παπάζογλου διευκρίνισε στο σημείο αυτό ότι η “τρόικα” δεν δέχθηκε, παρά την επιμονή των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, να εξαιρεθούν από τον κανόνα του 1:5 η υγεία και η εκπαίδευση.

5. Η ανάγκη ενίσχυσης και όχι περαιτέρω περιορισμού της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.
Ο κ. Παπάζογλου αναφέρθηκε μόνο στη στάση της κ. Υπουργού έναντι της μείωσης του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση.

6. Η βελτίωση του ειδικού μισθολογίου των ΑΕΙ και των Ερευνητών, με την ενσωμάτωση των επιδομάτων.

Ο κ. Παπάζογλου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τόσο η Πολιτική Ηγεσία όσο και η Κυβέρνηση έχουν πεισθεί για το απαράδεκτα χαμηλό ύψος των αποδοχών μας και την ανάγκη βελτίωσης, εν όψει της συζήτησης που θα γίνει για το ειδικό μισθολόγιο των δημοσίων λειτουργών.


7. Η διαβεβαίωση ότι στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τα ΑΕΙ θα συμπεριληφθούν οι θέσεις που κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ και η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ.

Ο Υφυπουργός και ο Ειδικός Γραμματέας διαβεβαίωσαν τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις.

8. Η απαράδεκτη κατάσταση στο χώρο των «Κολεγίων» και των «Ιδιωτικών Πανεπιστημίων».
Δεν συζητήθηκε στη σύντομη αυτή συνάντηση. Το θέμα θα τεθεί αναλυτικά στην επόμενη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας.

9. Η ελλειμματική επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων και τα προβλήματα που ήδη αυτή προκαλεί.

Ο Υφυπουργός κ. Ι. Πανάρετος είπε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει το πρόβλημα της ελλειμματικής επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων και θα καταβάλει προσπάθεια να το λύσει.

10. Η πορεία του θεσμικού πλαισίου της έρευνας, οι επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις και συλλογές στοιχείων για τα Ερευνητικά Κέντρα, οι συγχωνεύσεις και η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού.

Ο κ. Υφυπουργός είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα προσεγγίζεται έτσι ώστε, ανεξάρτητα από το αν αυτό θα εκφραστεί με τη μορφή ενιαίου νόμου ή όχι, να οδηγηθούμε σε ενιαία αντιμετώπιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Η τελευταία συλλογή στοιχείων για τα Ερευνητικά Κέντρα οργανώνεται με βάση την πολιτική απόφαση να γίνονται όλες οι αξιολογήσεις πλέον ηλεκτρονικά.

11. Η επαναφορά της δυνατότητας συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ.

Το θέμα αυτό τέθηκε, στη συνέχεια της συνάντησης που προαναφέρθηκε, από τους Προέδρους της ΠΟΣΔΕΠ και της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ στον καθ’ ύλη αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, καθηγητή Βασίλη Κουλαϊδή. Υποβάλαμε Υπόμνημα, που έχει συνταχθεί από το συνάδελφο Γιώργο Λιτσαρδάκη (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Δικτύου της Ε.Γ.), όπου μεταξύ των άλλων διατυπώνεται η πάγια θέση μας για επαναφορά του θέματος της «συνυπηρέτησης», όπως αυτή ίσχυε προ του Νόμου 3848 (άρθρο 31, παρ. 6γ), ο οποίος κατάργησε εσπευσμένα και ανεξήγητα την από το 2002 εφαρμοζόμενη διάταξη για συνυπηρέτηση συζύγων μελών ΔΕΠ ή ΕΠ με απόσπαση σε σχολική μονάδα της περιοχής της έδρας του ΑΕΙ (Ν.3027, άρθρο 6, παρ. 4 και Ν.3687, άρθρο 4 παρ. 5). Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εμμένει στις απόψεις της. Το θέμα θα τεθεί στην επόμενη συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου (βλ. Υπόμνημα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου