Με βάση την εγκύκλιο που απέστειλε ο ειδικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλης Παπάζογλου, οι φοιτητές θα μπορούν να προμηθεύονται το νέο δελτίο από προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου, αφού προηγουμένως έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr. που θα ενεργοποιηθεί. Το νέο πάσο θα μοιάζει με πιστωτική κάρτα, ενώ θα πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές με ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του με λατινικούς χαρακτήρες.
Δικαιούχοι του νέου δελτίου είναι οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης, οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών για 4 έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους. Ωστόσο, δε δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν εισαχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα παρατείνεται η ισχύς των υπαρχόντων δελτίων έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς με τις αντίστοιχες εκπτώσεις (για χρήση λεωφορείων του ΟΑΣΘ το αντίτιμο διαμορφώνεται στα 0,50 ευρώ) με την επίδειξη εγγραφής στο τμήμα όπου θα σπουδάσουν και την αστυνομική τους ταυτότητα μέχρι την παραλαβή του νέου πάσο.