Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Όχι στις διαγραφές φοιτητών !!!Προς τους Πρυτάνεις, τις Συγκλήτους των ανωτάτων ιδρυμάτων και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα
Ως ομάδα επί πτυχίω φοιτητών από διάφορες σχολές που αντιμετωπίζουμε λόγω της διάρκειας φοίτησής μας, τον κίνδυνο διαγραφής μας από αυτές (ως αποτέλεσμα του άρθρου 80 του ν.4009/2011) σας επισημαίνουμε τα εξής:
Ο νόμος 4009/2011 ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, προβλέπει οριζόντιες διαγραφές φοιτητών με μόνο κριτήριο το έτος εισαγωγής τους στις σχολές λειτουργώντας τιμωρητικά, χωρίς να εξετάζει ούτε τις συνθήκες της καθυστέρησης των σπουδών μας ούτε τη συμμετοχή μας με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον έχει αδύνατα σημεία και ασάφειες (άρθρα 33 και 80).
Ο ίδιος νόμος παρέχει την ευχέρεια διαφορετικής αντιμετώπισης του ζητήματος από τους υπό κατάρτιση Οργανισμούς των Ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια, θεωρούμε καταρχάς θετικά για την περίπτωσή μας, τα πρώτα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Οργάνων των Πανεπιστημίων.
Βασική αιτία αυτής της επιστολής είναι να εκφράσουμε την αγωνία και την ανησυχία μας για το ενδεχόμενο μέτρο της διαγραφής και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας για τη διευθέτηση του.
Έχουμε εισαχθεί στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με αδιάβλητες εξετάσεις (πανελλαδικές ή κατατακτήριες) κι έχουμε δαπανήσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας. Τυχόν αποπομπή μας με διαγραφή θα αποτελέσει τροχοπέδη στο εργασιακό μας μέλλον και καταστροφή ονείρων ζωής.
Η παράταση της διάρκειας των σπουδών μας οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Προβλήματα υγείας, οικονομική δυσχέρεια, βιοποριστική εργασία, οικογενειακά ζητήματα, δημιουργία νέας οικογένειας, υποστήριξη ηλικιωμένων γονέων, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, υποχρεωτικές παρακολουθήσεις σε εργάσιμες ώρες, μόνιμη κατοικία μακριά από τον τόπο σπουδών και πολλές άλλες υποχρεώσεις κι ανατροπές ζωής επιβραδύνουν σημαντικά το ρυθμό παρακολούθησης  μαθημάτων κι εργαστηρίων, παρεμποδίζουν συνήθως τη συμμετοχή μας στις εξεταστικές περιόδους και παρακωλύουν την πρόοδό μας στην εκπαιδευτική διαδικασία, με μοιραία κατάληξη την υπέρβαση του κανονικού χρόνου σπουδών. Επιπλέον, λόγω της παραπάνω καθυστέρησης, αντιμετωπίζουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως η απώλεια του δικαιώματος εκπαιδευτικής άδειας για τους εργαζόμενους και η πλήρης παύση φοιτητικών παροχών και διευκολύνσεων όπως η δωρεάν παροχή συγγραμμάτων, οι εκπτώσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η σίτιση και στέγαση.
Με δεδομένους τους παραπάνω λόγους παράτασης της φοίτησης μας, το μέτρο της διαγραφής  είναι άδικο και εσφαλμένο: α) παιδαγωγικά (για όσους επιμένουν να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κι ΕΝΩ  προωθείται η εξ αποστάσεως και η δια βίου εκπαίδευση), β) κοινωνικά (επηρεάζεται καθοριστικά το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους και γ) οικονομικά (η παράταση των σπουδών ΔΕΝ επιβαρύνει ΚΑΘΟΛΟΥ το κράτος, αφού καταργείται πλήρως κάθε φοιτητική παροχή και οι υπερβαίνοντες τα όρια φοίτησης συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε εξετάσεις). Θα κριθεί ιδιαίτερα αδυσώπητο, αν κι εφόσον επιβληθεί στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα όταν μάλιστα είναι δυνατή η ομαλή και δίκαιη διευθέτησή του με τη μέριμνα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (σύμφωνα με το άρθρο 80 αλλά και 33 του ν. 4009/2011). Π.χ. μία πρόταση είναι η αποκλειστική κι επιλεκτική διαγραφή εκείνων που θα δεν εγγράφονται στα ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ επανάληψη, όπως προβλέπει κι ο νόμος, συνεπώς δεν θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συνεχίσουν.
Οι υπογράφοντες την επιστολή διαβεβαιώνουμε ότι ενώ η επιμήκυνση των σπουδών μας αποτελεί προϊόν διαφορετικών παραγόντων για τον καθένα, έχουμε κοινή τη δυνατή κι απαράμιλλη θέλησή μας για την ολοκλήρωση των σπουδών μας, την οποία  διεκδικούμε με επιμονή κι αποφασιστικότητα κόντρα σε κάθε είδους αντιξοότητα.
Για αυτό το λόγο, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Με τη βεβαιότητα ότι θα ασχοληθείτε με το δίκαιο αίτημά μας,
Οι υπογράφοντες
Καλούμε όσους από τους συμφοιτητές μας δεν θέλουν να ισχύσει το μέτρο της διαγραφής να συνυπογράψουν την επιστολή στέλνοντας email με ονοματεπώνυμο, Σχολή και Ίδρυμα στο: oxistisdiagrafes@hotmail.com

Η ομάδα συγκροτήθηκε στο fb https://www.facebook.com/groups/oxistisdiagrafestonfoititon/